Funktioner som är tillgängliga med GPS (Modeller medGPS)

Följande funktioner är tillgängliga om du använder GPS (Global Positioning System)-funktionen.
  • Spela in platsinformation på filmer eller stillbilder ([On] är standardinställningen.)

  • Spela upp filmer och foton genom att söka efter dem från en karta (Map View)

  • Visa en karta över din aktuella plats

GPS trianguleringsstatus

A: Antalet punkter ändras medan videokameran söker efter satelliterna.
B: Trianguleringsmätare visas när satelliterna har hittats.

När videokameran inte kan triangulera

A: Videokameran har inte platsinformation.
B: Videokameran visar platsinformation som har erhållits tidigare.
Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation