Använda GPS-funktionen (modeller med GPS)

Du kan användaGPS-funktionen genom att välja [Setup] [General Settings] [GPS Setting] [On] (standardinställning).

Om du inte vill spela in platsinformation

Välj [Setup] [General Settings] [GPS Setting] [Off].
Noteringar
  • Det kan ta en stund för videokameran att börja triangulera.

  • Använd GPS-funktionen utomhus och på öppna platser, eftersom radiosignaler bäst tas emot i sådana platser.

  • Kartan visas alltid med norr vänd uppåt.

Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation