Skaffa en karta över aktuell plats (prioritetsläge för triangulering) (modeller med GPS)

Den här funktionen är användbar för att se en karta över din aktuella plats när du reser.
  1. Välj [Setup] [General Settings] [Your Location].

A: En markör som anger din aktuella plats
Noteringar
  • Om du väljer en viss punkt på skärmen visas området med den punkten i mitten på kartan. Välj för att flytta tillbaka din aktuella plats till mitten igen.

  • Om videokameran inte kan skaffa aktuell platsinformation, visas trianguleringsinformationen.

  • Om videokameran inte kan hämta aktuell platsinformation, visas en markör som anger den senast hämtade platsen på en karta. Om platsinformationen som har hämtats tidigare inte gäller, visas inte markören.

Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation