Kontrollera trianguleringsstatus (modeller med GPS)

Videokameran visar status för GPS-signalmottagningen när du inte kan erhålla trianguleringsinformationen.
  1. Peka på skärmen [Your Location].

A: Satellitkarta
B: Satellitikoner
C: Trianguleringsmätare
D: Information om föregående erhållen plats

På satellitkartan och trianguleringsmätaren

Mitten av satellitkartan visar din aktuella plats. Du kan kontrollera riktningen (nord/syd/öst/väst) för satelliterna med satellitikoner () som visas på satellitkartan.
Trianguleringsmätaren blir grön när videokameran lyckas triangulera din plats.

Kontrollera GPS-satellitikoner/trianguleringsmätare

Färgen för GPS-satellitikoner och trianguleringsmätaren ändras enligt aktuell status för trianguleringen.


GPS-satellitikoner/trianguleringsmätare
Status
/ (svart)
Ingen signal, men information om satellitens omloppsbanor finns tillgänglig.
/ (grå)
En del av satellitens baninformation har erhållits.
/ (brun)
Cirka hälften av satellitens baninformation har erhållits.
/ (gulbrun)
Det mesta av satellitens baninformation har erhållits.
/ (grön)
Trianguleringen är klar och satelliten används för tillfället.

Om det inte går att erhålla data för din aktuella plats

En bild som låter dig triangulera platsen igen visas. Följ i dessa fall instruktionerna som visas på LCD-skärmen.
Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation