Tips för bättre mottagning (modeller med GPS)

 • Använd GPS-funktionen utomhus och i öppna områden.
  Du hittar information om platser eller situationer där radiosignaler inte kan tas emot på ”Om GPS (modeller med GPS)”.

 • Vrid LCD-panelen för att rikta GPS-antennen mot skyn. Placera inte din hand på GPS-antennen.

 • Välj [Your Location] i menyn för att använda trianguleringsprioritetsläget.

 • Använd GPS-hjälpdata. Om du importerar GPS-hjälpdata från din dator till videokameran med hjälp av programvaran ”PlayMemories Home”, kan tiden det tar för videokameran att hitta din platsinformation förkortas. Anslut videokameran till en dator som är ansluten till Internet. GPS-hjälpdata kommer att uppdateras automatiskt.

Noteringar
 • I följande fall kommer aktuell plats för videokameran som visas på kartan inte att stämma med aktuell plats. Felmarginalen kan vara några hundra meter.

 • När videokameran får GPS-signaler som har reflekterats från omgivande byggnader

 • När GPS-signalen är för svag

 • GPS-hjälpdata kanske inte fungerar i följande fall:

 • När GPS-hjälpdata inte uppdaterats på 30 dagar eller mer.

 • När videokamerans datum och tid inte är korrekt inställt.

 • När videokameran förflyttas över ett långt avstånd.

Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation
Platser eller situationer där det inte går att ta emot radiosignaler: Om GPS (modeller med GPS)