Använda Wi-Fi-funktionen

Genom att fästa den trådlösa adaptern ADP-WL1M (säljs separat) på videokameran kan du använda Wi-Fi-funktionen.
Noteringar
  • Den trådlösa adaptern ADP-WL1M (säljs separat) är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

  • Du kan inte använda videokamerans Wi-Fi-funktion för att ansluta till allmänna trådlösa nätverk med hjälp av den trådlösa adaptern.

  • Använd Wi-Fi-funktionen i enlighet med bestämmelserna som gäller för platsen där du använder videokameran. Välj [Setup] [General Settings] [Airplane Mode] [On] i situationer där användning av Wi-Fi är förbjuden, t.ex. ombord på ett flygplan som lyfter eller landar.

  • Wi-Fi-anslutningen kan plötsligt avbrytas beroende på din nätverksmiljö. Dessutom kan avbrottet i Wi-Fi-anslutning göra att inspelningen automatiskt avslutas.

Se även