Vad du kan göra med Wi-Fi-funktionen

Genom att fästa den trådlösa adaptern ADP-WL1M (säljs separat) på videokameran kan följande funktioner användas.

Spara filmer och stillbilder på datorn

Det krävs en dator ansluten till en accesspunkt.

Överföra filmer (MP4) och stillbilder till din smartphone eller surfplatta

Det krävs en smartphone eller surfplatta.

Använda din smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll

Det krävs en smartphone eller surfplatta.
Se även