Ctrl with Smartphone

Du kan styra videokameran genom att använda din smartphone eller surfplatta som en trådlös fjärrkontroll.
 1. Installera ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.

 • Uppdatera programvaran till den senaste versionen om ”PlayMemories Mobile” redan är installerad i din smartphone.

 • För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se nerladdningssidan för ”PlayMemories Mobile”.

 • Denna app garanteras inte fungera på alla smartphones och surfplattor.

 1. På videokamerans LCD-skärm, välj [Camera/Mic] [Shooting Assist] [Ctrl with Smartphone].

 1. Bekräfta att SSID och ett lösenord visas på videokamerans LCD-skärm.

A: SSID
B: Lösenord
 1. På din smartphone, välj det SSID som visas på videokamerans LCD-skärm, och mata därefter in lösenordet som visas på videokamerans LCD-skärm.

 • Anslut till videokameran med din smartphone.

 1. Styra videokameran med din smartphone.

A: START/STOP-knapp ( (Movie)-läge) / PHOTO-knapp ( (Photo)-läge)
B: Zoomknapp (W: Vidvinkel/T: Telefoto)
C: Knapp för att växla läge (Movie) / (Photo)
D: Inställningsknapp (endast (Photo)-läge)

 • Du kan även zooma med zoomspaken på din smartphone.

Funktioner som kan ställas in med inställningsknappen


Flash:
Välj [Off], [On] eller [Auto].
Self-Timer:
Välj [Off] eller [10sec].
Review Check:
Välj [Off], [Review Only] eller [Review, Save Image]. När du väljer [Review, Save Image] kan du spara stillbilder på din smartphone.

Noteringar
 • Stillbildsstorleken som sparas på din smartphone är [2M].

 • Filmer spelas in på videokameran och lagras inte på din smartphone.

 • Det går inte att upprätta en anslutning om avståndet mellan videokameran och din smartphone är för långt. Anslut videokameran till din smartphone inom 5 m.

 • Appens användningsmetoder och skärmbilder kan komma att ändras vid framtida uppgraderingar utan föregående meddelande.

Ansluta en Android-smartphone till videokameran

 1. Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.

 1. Välj det SSID som visas på videokameran.

 1. Mata in det lösenord som visas på videokameran.

Ansluta en iOS-smartphone till videokameran

 1. Öppna inställningsmenyn.

 1. Välj Wi-Fi.

 1. Välj det SSID som visas på videokameran.

 1. Mata in det lösenord som visas på videokameran.

 1. Kontrollera att det SSID som visas på videokameran är valt.

 1. Starta ”PlayMemories Mobile”.