Send to Smartphone

Du kan överföra filmer (MP4) och stillbilder till din smartphone eller surfplatta.
 1. Installera ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.

 • Uppdatera programvaran till den senaste versionen om ”PlayMemories Mobile” redan är installerad i din smartphone.

 • För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se nerladdningssidan för ”PlayMemories Mobile”.

 • Denna app garanteras inte fungera på alla smartphones och surfplattor.

 1. Tryck på -knappen på videokameran för att gå till uppspelningsläget.

 1. På videokamerans LCD-skärm, välj [Edit/Copy] [Send to Smartphone] [Select on This Device].

 1. Välj typen av bild som du vill överföra.

 1. Välj bilden du vill överföra, lägg till -markeringen, och välj därefter .

 1. Bekräfta att SSID och ett lösenord visas på videokamerans LCD-skärm.

A: SSID
B: Lösenord
 1. På din smartphone, välj det SSID som visas på videokamerans LCD-skärm, och mata därefter in lösenordet som visas på videokamerans LCD-skärm.

 • En anslutning upprättas mellan din smartphone och videokameran, och bilder överförs från videokameran till din smartphone.

Välja bilder att överföra med hjälp av en smartphone

 1. Utför procedurerna i steg 3 av ”Send to Smartphone” och välj därefter [Edit/Copy] [Send to Smartphone] [Select on Smartphone].

 1. På din smartphone, välj det SSID som visas på videokamerans LCD-skärm, och mata därefter in lösenordet som visas på videokamerans LCD-skärm.

 • En anslutning upprättas mellan din smartphone och videokameran.

 1. På din smartphone, välj bilden som du vill överföra och välj därefter [Copy] eller [Upload].

 • Bilder överförs från videokameran till din smartphone.

Noteringar
 • [Send to Smartphone] är inte tillgängligt när [//Setting] är inställt på [MP4].

 • [Send to Smartphone] är inte tillgängligt om MP4-filmer eller stillbilder inte har sparats på videokameran.

 • Om du vill importera bilder som är inspelade på ett minneskort, ska du sätta in minneskortet i videokameran och därefter välja minneskortet i [Media Select].

 • Det går inte att upprätta en anslutning om avståndet mellan videokameran och din smartphone är för långt. Anslut videokameran till din smartphone inom 5 m.

Ansluta en Android-smartphone till videokameran

 1. Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.

 1. Välj det SSID som visas på videokameran.

 1. Mata in det lösenord som visas på videokameran.

Ansluta en iOS-smartphone till videokameran

 1. Öppna inställningsmenyn.

 1. Välj Wi-Fi.

 1. Välj det SSID som visas på videokameran.

 1. Mata in det lösenord som visas på videokameran.

 1. Kontrollera att det SSID som visas på videokameran är valt.

 1. Starta ”PlayMemories Mobile”.