Send to Computer

Du kan spara filmer och stillbilder på datorn.
 1. Installera programvaran på en dator.

För Windows: PlayMemories Home
För Mac: Trådlös automatisk import

 • Om du ansluter videokameran till datorn första gången efter att du har installerat programvaran, ställ in [USB Connect Setting] på [Auto] eller [MTP] på videokameran och anslut därefter videokameran till din dator med Built-in USB Cable.

 • Uppdatera programvaran till den senaste versionen om ”PlayMemories Home” redan är installerad i din dator.

 1. Anslut videokameran till accesspunkten för det trådlösa nätverket.

 • Inställningarna för steg 1 och 2 krävs endast den första gången.

 1. Tryck på -knappen på videokameran för att gå till uppspelningsläget.

 1. På videokamerans LCD-skärm, välj [Edit/Copy] [Send to Computer].


 • Bilder överförs automatiskt till och sparas på datorn.

 • Endast bilder som spelats in nyligen överförs.

Noteringar
 • Du måste starta datorn för att utföra [Send to Computer].

 • Beroende på inställningar för appen på datorn, kan videokameran stängas av automatiskt efter att bilder sparats.

 • Om du vill importera bilder som är inspelade på ett minneskort, ska du sätta in minneskortet i videokameran och därefter välja minneskortet i [Media Select].

 • Det kan ta tid att importera filmer och flera stillbilder.