WPS Push

Om accesspunkten har en WPS-tryckknapp, kan du enkelt registrera accesspunkten till videokameran.
  1. Välj [Setup] [Connection] [WPS Push].

  1. Tryck på WPS-knappen på accesspunkten som du vill registrera.

Noteringar
  • [WPS Push] kräver att accesspunktens säkerhet är WPA eller WPA2 och att WPS-tryckknappsmetoden stöds. Registrera accesspunkten manuellt om accesspunktens säkerhet är inställd på WEP och din accesspunkt inte stödjer WPS-tryckknappsmetoden. [Mer information]

  • För mer information om understödda funktioner och inställningar för accesspunkten, se manualen för din accesspunkt eller accesspunktens administratör.

  • Beroende på omgivningsförhållanden, t.ex. hinder mellan videokameran och accesspunkten, signalförhållanden och väggens material etc. kanske anslutningar inte kan upprättas eller så kan kommunikationsavståendet vara kortare. Flytta videokameran eller minska avståndet mellan videokameran och accesspunkten.