SSID/PW Reset

Videokameran delar SSID/lösenord för [Send to Smartphone] och [Ctrl with Smartphone] med en enhet som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra enheten som tillåts ansluta till videokameran, återställ SSID/lösenord med hjälp av följande procedur.
  1. Välj [Setup] [Connection] [SSID/PW Reset] .

Noteringar
  • När du har återställt SSID/lösenordet, måste du ställa in din smartphone igen.