Network Info Reset

Utöver SSID/lösenordet, kan du även återställa accesspunktens information etc. Om du vill ändra accesspunkten att ansluta till, återställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur.
  1. Välj [Setup] [Connection] [Network Info Reset] .

Noteringar
  • När du har återställt anslutningsinformationen, måste du ställa in din smartphone igen.