Airplane Mode

När du är ombord ett flygplan kan du inaktivera Wi-Fi-funktionen tillfälligt.
  1. Välj [Setup] [Connection] [Airplane Mode] [On].

Noteringar
  • När [Airplane Mode] är inställt på [On], inaktiveras även GPS-funktionen tillfälligt (modeller med GPS).

Se även
Information om din videokameramodell: Modellinformation