Felsökning

Funktioner visas inte på MENU-skärmen.
  • Kontrollera att den trådlösa adaptern ADP-WL1M (säljs separat) är ordentligt monterad, välj [Disp MAC Address] och kontrollera att ett 12-siffrigt nummer visas. Om ett 12-siffrigt nummer visas även om den trådlösa adaptern är ordentligt monterad, kan videokameran eller den trådlösa adaptern fungera felaktigt.

Wi-Fi-funktionen är inte tillgänglig.
  • [Airplane Mode] är inställd på [On]. Ställ in på [Off] för att använda Wi-Fi-funktionen.