NWZ-F804/F805/F806

Förinstallerade applikationer

Följande appar är förinstallerade på din Walkman vid köpet, eller när du uppdaterar Walkman till det senaste operativsystemet. Du kan starta enskilda applikationer genom att trycka på ikonerna. Vilka typer av förinstallerade applikationer som finns varierar beroende på land/region.
A Wi-Fi-anslutning behövs för att använda applikationer märkta med (*1).
Applikationer som tillhandahålls av Google, t.ex. webbläsare, Google Search och kalender är förinstallerade. På Internet hittar du information om de förinstallerade applikationerna. Din Namnen på applikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Music player
Spela upp musikfiler som överförts av Media Go eller dra och släpp.
Video player
Spela upp videofiler med intuitiva funktioner.
Photo viewer
Visa foton och bildspel.
FM radio
Lyssna på FM-radio på din Walkman.
W.control
Konfigurera olika inställningar för W.control som visas när du trycker på -knappen (W punkt).
Original apps
Visa en lista över Sony-applikationer.
Wi-Fi checker (*1)
Kontrollera Wi-Fi-anslutningens status på din Walkman om problem uppstår med Wi-Fi-anslutningen.
Walkman Classics
Lyssna på musik på klassiska Walkman-skins.

DLNA (*1)
Anslut din Walkman till hemmanätverket för uppspelning av innehåll från en annan DLNA-kompatibel enhet (server) på din Walkman.
Relaterat ämne