NWZ-F804/F805/F806

Starta en applikation

Applikationsskärmen visar ikonerna för alla applikationer som är installerade på din Walkman. Du kan starta enskilda applikationer genom att trycka på ikonerna.
  1. Från Hemskärmen trycker du på .

Applikationsskärmen visas.
  1. Tryck på den önskade applikationens ikon.

Tips
  • Stäng applikationsskärmen genom att trycka på -knappen (Tillbaka) eller -knappen (Hem).

  • Bläddra skärmen till vänster eller höger för att visa applikationer som inte syns på applikationsskärmen.