NWZ-F804/F805/F806

Åpne Hjelpeveiledningen

Denne Hjelpveiledningen dekker detaljert bruk av Walkman.
Elementer som for eksempel fremgangsmåter, er delt inn i emner for å forenkle søking.

Starte Hjelpveiledningenen på "WALKMAN"

  1. Trykk på på Hjem-skjermbildet og deretter [ Help guide].

Merknad
  • Hjelpveiledningen på Walkman leveres bare på enkelte språk.

  • Skjermbildene som vises er kun ment som beskrivelser og kan kan være annerledes enn på det aktuelle skjermbildet.

Starte Hjelpveiledningen på en datamaskin

Hjelpveiledningen for bruk på en dataskjerm, kan leses etter installering av WALKMAN Guide på en datamaskin.
  1. Dobbeltklikk på (WALKMAN Guide)-symbolet på skrivebordet.

  1. Klikk på Hjelpveiledningen for å åpne den.

Tips
  • Du finner opplysninger om installering av WALKMAN Guide i den medfølgende "Quick Start Guide".

Beslektet emne