NWZ-F804/F805/F806

Slå på og av strømmen

Slå på og start Walkman. Slå av Walkman hvis du ikke skal bruke den på lang tid.

Slå på

  1. Hold nede (Strøm)-knappen.

Når du starter Walkman, er den låst og låseskjermbildet vises.
Tips
  • Det kan ta litt tid før låseskjermbildet vises.

  • Lad batteriet hvis du ikke kan slått på Walkman. [Detaljer]

  1. Dra fra venstre til høyre.

Walkman låses da opp, og Hjem-skjermbildet vises.
Teksten på dette skjermbildet vises på engelsk.

Slå av

  1. Hold nede (Strøm)-knappen.

  1. Trykk på [ Power off] - [ OK].

Strømmen slås da av.
Beslektet emne