NWZ-F804/F805/F806

Viktige varselsymboler

De viktigste varselsymbolene som vises på skjermen, er de som følger nedenfor.

Ny e-post
Ny e-post (Google-program)
Mottar/laster ned data
Sender/laster opp data
Overfører data med Bluetooth-funksjonen
Installering fullført (når programmer er installert via Google Play o.l.)
Systemoppdateringsvarsel
Programoppdatering (når oppdatering for installert program blir tilgjengelig)
Hendelse planlagt i kalender
Sang spilles av
FM-radio i bruk
USB-forbindelse aktiv
Feilmelding
Påloggings-/synkroniseringsfeil
Varsel ikke vist av andre symboler
Innhold sendes til en annen enhet for avspilling
Oppdatere databasen

Hvilke elementer som vises, er forskjellig i forskjellige land og regioner.
Utformingen av symboler kan endres uten varsel.
Beslektet emne