NWZ-F804/F805/F806

Om varselpanelet

Stryk på statuslinjen for å vise varselpanelet der du kan se varselopplysninger.
Du kan også starte riktig program direkte ved å trykke på en melding på panelet.
Teksten på dette skjermbildet vises på engelsk.

  1. Statuslinje

  1. Melding

Tips
  • Trykk på (Tilbake)-knappen for å lukke meldingspanelet.

Beslektet emne