NWZ-F804/F805/F806

Begrense lydstyrken [AVLS (Volume Limit)]

Du kan sette [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System) for å begrense høyeste mulige lydstyrke for å unngå hørselsproblemer eller å forstyrre.
Med [AVLS (Volume Limit)] kan du redusere lydlekkasje ved avspilling med høy lydstyrke og dessuten redusere faren for øreplager eller faren ved å ikke høre lyder utenfra.
  1. Trykk på (Meny)-knappen mens Hjem-skjermbildet vises, og trykk deretter på [System settings] - [ Sound] - [AVLS (Volume Limit)].

Beslektet emne