NWZ-F804/F805/F806

Om batteritid

Tiden nedenfor kan variere med omgivelsestemperaturen og bruken.

Batteritid (kontinuerlig avspilling)

Faktisk batteritid kan variere avhengig av innstillingene. Den beregnede batteritiden som vises nedenfor er basert på vanlige bruksforhold av “Innstillinger for måling av batteritid”, slik det er vist nedenfor.

Musikk

Bluetooth ON

MP3 128 kbps:
Omtrent 15 timer
Lineær PCM 1411 kbps:
Omtrent 12 timer

Bluetooth OFF

MP3 128 kbps:
Omtrent 25 timer
Lineær PCM 1411 kbps:
Omtrent 21 timer

Video

Bluetooth ON

AVC Baseline 384 kbps:
Omtrent 4,5 timer

Bluetooth OFF

AVC Baseline 384 kbps:
Omtrent 5 timer

FM

Omtrent 22 timer
Merknad
  • Selv om spilleren er avslått i lengre tid, bruker den litt batteristrøm.

  • Batteritiden varierer også etter innstilling av lydstyrke, tilstand under bruk, og omgivelsestemperaturen.

Innstillinger for måling av batteritid

Skjerminnstillinger

Brightness (*1)
Standard

Musikkinnstillinger

Equalizer (*2)
Ingen
VPT(Surround) (*2)
Ingen
DSEE(Sound Enhance) (*2)
Av
Clear Stereo
Av
Dynamic Normalizer (*3)
Av
Clear Phase™ (*4)
Av
xLOUD™ (*2)
Av
(*1) Jo lengre ventetid, desto kortere batteritid for kontinuerlig musikkavspilling.
(*2) Å sette [Equalizer] til noe annet enn [None], [VPT(Surround)] til noe annet enn [None], [DSEE(Sound Enhance)] til [On] og [xLOUD™] til [On], reduserer batteritiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 15 % sammenlignet med å sette dem til [Off].
(*3) Å sette [Dynamic Normalizer] til [On] reduserer batteritiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 10 % sammenlignet med å sette den til [Off].
(*4) Å sette [Clear Phase™] til [On] reduserer batteritiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 20 % sammenlignet med å sette den til [Off].