NWZ-F804/F805/F806

Største antall sanger og tid for opptak (omtrentlig)

Den omtrentlige tiden er basert på et tilfelle der du overfører eller tar opp sanger på bare fire minutters varighet (videoer og bilder er ikke medregnet) i MP3 format. Antall sanger og tid for andre spillbare lydfilformater kan være forskjellig fra de for MP3-formatet.

Antall

NWZ-F804 (8 GB)

128 kbps
Omtrent 1300 sanger
1411 kbps (lineær PCM)
Omtrent 120 sanger

NWZ-F805 (16 GB)

128 kbps
Omtrent 3300 sanger
1411 kbps (lineær PCM)
Omtrent 300 sanger

NWZ-F806 (32 GB)

128 kbps
Omtrent 7300 sanger
1411 kbps (lineær PCM)
Omtrent 660 sanger

Tid

NWZ-F804 (8 GB)

128 kbps
Omtrent 86 t 40 min.
1411 kbps (lineær PCM)
Omtrent 8 t 00 min.

NWZ-F805 (16 GB)

128 kbps
Omtrent 220 t 00 min.
1411 kbps (lineær PCM)
Omtrent 20 t 00 min.

NWZ-F806 (32 GB)

128 kbps
Omtrent 486 t 40 min.
1411 kbps (lineær PCM)
Omtrent 90 t 00 min.