NWZ-F804/F805/F806

Det kommer ikke lyd fra hodetelefonens høyre kanal. Eller lyden fra høyre kanal høres på begge sider av hodetelefonen.

  • Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn i kontakten.

  • Hvis hodetelefonen ikke er riktig tilkoblet, blir ikke lyden riktig. Sett hodetelefonpluggen i kontakten til den klikker på plass. [Detaljer]