NWZ-F804/F805/F806

Skjermen slås av.

  • Det ble ikke utført noen handling under den tiden som ble angitt i [Sleep].

  • Trykk på (Strøm)-knappen.