NWZ-F804/F805/F806

Du kan ikke registrere en Bluetooth-enhet (kan ikke fullføre paring).

  • Walkman og Bluetooth-enheten er langt unna hverandre.

  • Registrer (par) dem innenfor den rekkevidden Bluetooth-forbindelser kan opprettes. [Detaljer]

  • Profilen for Bluetooth-enheten som skal registreres (pares), er annerledes enn den for Walkman.

  • Registrering (paring) kan ikke foretas hvis profilene er forskjellige.