HDR-PJ780E/ PJ780VE/ PJ790/ PJ790E/ PJ790V/ PJ790VE

Návod pre používateľa
Použite túto príručku, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa kamkordéru.