HDR-CX400E/ CX410VE/ CX430V/ CX430VE/ CX510E/ PJ420E/ PJ420VE/ PJ430/ PJ430E/ PJ430V/ PJ430VE/ PJ510E

Návod pre používateľa
Použite túto príručku, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa kamkordéru.