Ta fordel av berøringspanelet

De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av skjermmodusen. Berør skjermen for å utføre operasjoner som forstørrelse av ønskede bilder eller velge en funksjon med fingeren din.

Skjerm
Handling
Driftsmodus
Opptak
Ugyldiggjør operasjonen av berøringspanelet
Berør i noen få sekunder.
Berør i noen få sekunder for å vise ikonet.
Visning
Viser forrige/neste bilde eller side
Dra skjermen til høyre eller venstre.

Merknader
  • For å betjene berøringspanelet, trykker du lett på det med fingeren. Hard trykking eller bruk av en spiss gjenstand kan skade berøringspanelet.