Innholdsliste

Før bruk

Betjene kameraet

Opptak

Visning

Nyttige opptaksfunksjoner

Nyttige visningsfunksjoner

Endre innstillinger

Vise bilder på en TV

Bruk med datamaskinen

Utskrift

Feilsøking

Forholdsregler / Om dette kameraet