Bruke MENU-elementer (opptak)

Du kan vise og enkelt velge funksjonene som kan brukes på gjeldende viste skjerm under opptak.
  1. Senk linsedekselet for å bytte til opptaksmodus.

  1. Berør MENU-ikonet for å vise MENU-skjermen.

De 4 menyelementene som vanligvis vises under MENU, vises ikke på MENU-skjermen.
  1. Berør MENU ønsket modus

Liknende emne