Bruke MENU-elementer (visning)

Du kan enkelt velge ulike visningsfunksjoner fra skjermen.
  1. Berør (avspilling) for å bytte til avspillingsmodus.

  1. Berør MENU for å vise menyskjermen.

De 4 menyelementene som vanligvis vises i nedre del av skjermen vises ikke på MENU-skjermen.
  1. Berør MENU-elementene ønsket modus

Liknende emne