Endre kamerainnstillinger

Du kan endre innstillingene i skjermbildet [Innstillinger].
  1. Berør MENU for å vise menyskjermen.

  1. Berør (Innstillinger) ønsket kategori ønsket funksjon ønsket modus

Merknader
  • [Opptaksinnstillinger] vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus.

  • [Minnekortverktøy] vises kun når et minnekort er satt inn i kameraet, mens [Internminneverktøy] vises kun når det ikke er satt inn et minnekort.