Tilpasse ønskede elementer

Du kan tilpasse knappene til ønskede opptaksmoduser eller MENU-elementer og layout, slik at du lett kan finne ofte brukte knapper.

Tilpasse MENU-elementer

Du kan tilpasse fire menyer som vises under MENU-knappen eller i nedre del av skjermen til ønsket knapp i opptaksmodus/avspillingsmodus.
  1. Berør MENU for å vise MENU-skjermen.

  1. (Tilpasse) [OK]

  1. Fortsett å berøre ønsket MENU-elementikon og dra det til ønsket posisjon i tilpasningsområdet. Det bytter posisjon med MENU-elementikonet som for øyeblikket er i den posisjonen i tilpasningsområdet. I avspillingsmodus, vises tilpasningsområdet i nedre del av skjermen.

  1. For å avbryte, berør eller [OK].

Dra nytte av tilpasning
I tillegg til å bytte MENU-ikoner, kan du også bytte posisjonene til MENU-ikoner i tilpasningsområdet, eller redusere antall MENU-ikoner.

Bytte MENU-ikoner inni tilpasningsområdet
Berør et MENU-ikon inni tilpasningsområdet og dra det til ønsket posisjon.
Redusere antall ikoner i tilpasningsområdet
Berør et MENU-ikon inni tilpasningsområdet og dra det til høyre.
Merknader
  • Du kan ikke tilpasse MENU-ikonet i Enkel modus.