HDR-GW66E/ GW66V/ GW66VE/ GWP88/ GWP88E/ GWP88V/ GWP88VE

Návod pre používateľa
Použite tento návod pre používateľa, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa kamkordéru.