NWZ-E383/E384/E385

Przewodnik pomocniczy
Podręcznik użytkownika jest przydatny w wypadku wystąpienia problemów. Można w nim również znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące twojego odtwarzacza „WALKMAN”.

4-466-669-52(1)