NWZ-E383/E384/E385

Помощно ръководство
Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно вашия “WALKMAN”.

4-466-670-72(1)