Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Skyggekompens.

Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Objektivkompen.] [Skyggekompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.

Fra:
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.

Bemærk!

  • [Skyggekompens.] -funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
  • Mængden af lys omkring hjørnerne rettes muligvis ikke afhængigt af objektivtypen.