Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Anvendelse

Inden brug

Delenes navne

Ikoner og indikatorer

Brug af remmen

Montering af øjestykkedækslet

Justering af søgeren

Vejledning i kamera

Bekræftelse af betjeningsmetoden

Bekræftelse af betjeningsmetoden

Optagelse

Optagelse af stillbilleder/film

Valg af en optagetilstand

Brug af optagefunktioner

Brug af zoom

Brug af blitzen

Valg af en skærmvisningstilstand

Valg af stillbilledformat/billedkvalitet

Justering af fokus

Justering af eksponeringen

Valg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)

Valg af ISO-følsomheden

Korrektion af lysstyrken eller kontrasten

Justering af farvetoner

Valg af en effekttilstand

Optagelse af film

Tilpasning af optagefunktionerne til praktisk brug

Indstilling af andre funktioner på dette produkt

Visning

Visning af stillbilleder

Sletning af billeder

Afspilning af film

Visning af panoramabilleder

Udskrivning

Brug af visningsfunktioner

Visning af billeder på et tv

Ændring af indstillinger

Opsætningsmenu

Brug af Wi-Fi-funktioner

Tilslutning af dette produkt og en smartphone

Betjening af dette produkt vha. en smartphone

Overførsel af billeder til en smartphone

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder til et tv

Ændring af indstillingerne for Wi-Fi-funktioner

Tilføjelse af applikationer til produktet

PlayMemories Camera Apps

Installering af applikationer

Start af applikationerne

Håndtering af applikationerne

Visning på computere

Anbefalet computermiljø

Brug af softwaren

Tilslutning af dette produkt og en computer

Oprettelse af en filmdisk

Forholdsregler/dette produkt

Forholdsregler

Rengøring af dette produkt

Antal optagbare stillbilleder og optagbar tid for film

Brug af dette produkt i udlandet

Anden information

Specifikationer

Varemærker