Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Krom. ab.-kompens.

Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Objektivkompen.] [Krom. ab.-kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Reducerer automatisk farveafvigelsen.

Fra:
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.

Bemærk!

  • [Krom. ab.-kompens.] -funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.