Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Forvræng.kompens.

Kompenserer for forvrængningen på skærmen, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Objektivkompen.] [Forvræng.kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kompenserer automatisk for forvrængning på skærmen.

Fra (standardindstilling):
Kompenserer ikke for forvrængning på skærmen.

Bemærk!

  • [Forvræng.kompens.] -funktionen er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.
  • Afhængigt af det monterede objektiv er [Forvræng.kompens.] fastsat til [Auto], og du kan ikke vælge [Fra].