Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Afspilningszoom

Forstørrer det billede, der afspilles.

  1. Vis det billede du ønsker at forstørre, og vælg derefter .
    • Hvis billedet er for stort, skal du trykke på -knappen for at justere zoomgraden.
  2. Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre side.

Tip!

  • Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.

Bemærk!

  • Du kan ikke anvende funktionen til forstørret afspilning til film.