Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Afspilning af billeder

Afspiller de optagede billeder.

  1. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
  2. Vælg billedet med kontrolhjulet.

Tip!

  • Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU [Opsætning][Gendan billed-db.].