Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Datoen og klokkeslættet vises ikke.

  • Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på DISP (Visningsindstilling) på kontrolhjulet for at få vist informationen.