Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Billedindeks

Du kan få vist flere billeder på samme tid i afspilningstilstand.

  1. Tryk på (Billedindeks)-knappen, mens billedet afspilles.
    For at ændre antallet af billeder, der skal vises
    MENU(Afspil)→ [Billedindeks] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

9 billeder (standardindstilling)/25 billeder

Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbillede

Vælg det ønskede billede og tryk på på midten af kontrolhjulet.

Hurtig visning af et ønsket billede

Vælg bjælken til venstre for billedindeksskærmen vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på kontrolhjulets øverste/nederste side. Når bjælken vælges, kan du få vist kalenderskærmen eller skærmen til valg af mappe ved at trykke på i midten. Du kan endvidere ændre visningstilstand ved at vælge et ikon.