Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Vælger/hjul låst

Du kan indstille hvorvidt vælgeren og hjulet skal låses ved at trykke og holde på Fn (Funktion)-knappen.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Vælger/hjul låst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Lås
Låser den forreste vælger, bagerste vælger og kontrolhjulet.
Lås op (standardindstilling):
Låser ikke den forreste vælger, bagerste vælger og kontrolhjulet, selvom du trykker og holder på Fn (Funktion)-knappen.

Tip!

  • Du kan ophæve [Vælger/hjul låst] ved at holde Fn (Funktion)-knappen nede.