Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

[WPS-tryk] fungerer ikke.

  • [WPS-tryk] fungerer muligvis ikke afhængigt af adgangspunktindstillingerne. Kontroller SSID'et og adgangskoden for det trådløse adgangspunkt og udfør [Adgangspunktindst.].