Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Gitterlinje

Indstiller, om gitterlinjen skal vises eller ej. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Gitterlinje] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3x3-gitter:
Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.

Firkantet gitter:
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er egnet til at bestemme kvaliteten af kompositionen, når der optages landskaber, nærbilleder eller duplikerede billeder.

Diag. + firk. gitter:
Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.

Fra (standardindstilling):
Viser ikke gitterlinjen.