Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Autovisning

Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan også indstille visningstiden for Automatisk visning.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Autovisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

10 sek./5 sek./2 sek. (standardindstilling):
Viser det optagede billede på skærmen lige efter optagelse i den valgte varighed. Hvis du foretager en forstørrelse under Automatisk visning, kan du kontrollere billedet vha. den forstørrede visning.
Fra
Viser ikke den automatiske visning.

Bemærk!

  • Når produktet forstørrer et billede vha. billedbehandling, kan det muligvis midlertidigt vise det originale billede, inden det forstørres, og derefter vise det forstørrede billede.
  • Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.